Kirubaiyal nilai nirkindrom / கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

Kirubaiyal nilai nirkindrom / கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

 

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

 

Peyar solli alaizhathu unga kiruba

Periyavanakiyathu unga kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

 

Neethimanai matriyathum unga kiruba

Nithiyathil serpathum unga kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

 

Kattukalai neekiyathu unga kiruba

Kayangalai kattiyathu unga kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

 

Vallamayai allithathu unga kiruba

Varangalai koduthathum unga kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kiruba…kiruba…kiruba…kiruba

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

Kirubaiyal nilai nirkindrom – um

Kirubaiyal nilai nirkindrom

 

 

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

 

பெயர்  சொல்லி  அழைத்தது  உங்க  கிருப

பெரியவனாக்கியது   உங்க  கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

 

நீதிமானாய் மாற்றியதும்  உங்க  கிருப

நித்தியத்தில்  சேர்ப்பதும்  உங்க  கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

 

கட்டுக்களை  நீக்கியது  உங்க  கிருப

காயங்களை  கட்டியது  உங்க  கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

 

வல்லமையை  அளித்தது  உங்க  கிருப

வரங்களை  கொடுத்ததும்  உங்க  கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருப …கிருப …கிருப …கிருப

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்  – உம்

கிருபையால்  நிலை  நிற்கின்றோம்

 

September 13th, 2012 by